Rozvoj Investic

Na základě našeho „know how“ a spolupráce s akciovými společnostmi jako jsou např.:  Wood & Company Financial Services, a.s., Cyrrus Corporate Finance, Patria Finance apod., se naše firma specializuje na Rozvoj Investic, Private Equity a Asset managment. Poskytujeme poradenství v oblasti financí a investic jak soukromým osobám, podnikatelům, sportovcům, tak i firmám, které myslí „na zadní vrátka“.

Náš tým specialistů si zakládá na absolutní diskrétnosti našeho klienta.

CO JE TO PRIVATE EQUITY?

Private equity je střednědobé financování firem, přičemž ten, kdo poskytuje kapitál, získává obchodní podíl na základním kapitálu firmy. Jde o investici do neveřejně obchodovaných firem, které mají vysoký potenciál k růstu.

Je to zejména díky tomu, že nabízejí vysoce inovativní produkt nebo technologii. Private Equity je zaměřené na financování firem ve fázi prvotní zralosti – firem s historií nejméně 3 roky. Tato jasná historie poskytuje investorům relativně nižší riziko, jelikož firma hledá kapitál pro svůj rozvoj nikoliv pro spekulativní začátek – jako je tomu například u financování start-upů.

Skrze private equity fondy vstupují do vysoce inovativních podniků zejména institucionální investoři (banky, penzijní fondy, investiční společnosti) a některé fondy nabízejí tuto možnost i drobným investorům. U těchto investic, tedy investor „jede na stejné lodi” jako velké banky a penzijní fondy.

Výhodou private equity investic je, že se stáváte spoluvlastníkem firmy a neinvestujete tak pouze do fondu, ale přímo do majetku firem. Peníze investora se přemění na podíl ve firmě, který se opět promění v peníze v momentě, kdy dojde prodeji některé z firem a tedy i prodeji podílu investora. Toto se obvykle děje po 5-7 letech od vstupu do dané firmy.

Tyto investice lákají už desítky let bohaté rodiny a poskytují velmi zajímavé výnosy. Jakmile jednou objevíte tento druh investic, budou vám spořící finanční produkty od finančních institucí připadat přinejmenším směšně. Obzvlášť, když sami finanční instituce investují své peníze právě do private equity.

CO JE TO ASSET MANAGEMENT?

Investování a správa peněz je činností náročnou na čas i znalosti. Pokud některou z těchto ingrediencí postrádáte, nemusíte si zoufat, i přesto můžete investovat na kapitálových trzích, ponecháte-li starosti s tím, co a kdy koupit či prodat, jiným – asset managerům.

Správa aktiv je služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami. Její parametry bývají přizpůsobeny konkrétnímu klientovi a jeho potřebám. Pokud jste movitým klientem, můžete si hodně „vyskakovat“ – bude vám přidělen osobní bankéř (či poradce), se kterým budete moci konzultovat řadu finančních rozhodnutí a pro investování dostanete širokou nabídku investičních možností od dluhopisů přes akcie až po finanční deriváty. I v případě, že nedisponujete milionovými částkami, však můžete dostat u dobře zvoleného správce služby, alespoň částečně ušité na míru vašim potřebám. Všechny investice, které budou nakupovány do vašeho portfolia, by totiž měly odpovídat vašemu investičnímu profilu a dlouhodobým finančním záměrům.

Investiční profil by měl postihnout váš vztah k riziku. Pro jeho vytvoření by vás měl makléř pořádně vyzpovídat. Někteří se spokojí s otázkami jako například: „Jak byste reagoval, pokud by hodnota vašeho portfolia klesla o dvacet procent?“ Jiní používají písemné testy vypracované psychology. Ať už váš správce používá jakoukoliv metodu, odpovězte na jeho otázky co nejpřesněji, jeho cílem totiž není zjišťovat detaily z vašeho soukromí, ale odhadnout, jaký máte vztah k riziku a tedy jaká aktiva (především kolik akcií) vám může nakoupit.

Kromě vztahu k riziku je při rozhodování o tom, jak a kam investovat, důležitý váš investiční horizont – doba na jak dlouho chcete investovat, případně jak rychle chcete mít peníze k dispozici. Pokud totiž plánujete za své volné peníze koupit během jednoho roku dům, nezbude správci vašich peněz nic jiného, než investice do pokladničních poukázek či fondů peněžního trhu. Naopak situace, kdy chcete pouze střádat dětem na studium, je jako stvořená pro nákup portfolia složeného převážně z akcií.